Nicolaus

Tytuł kościoła

Najpierw małe sprostowanie dotyczące tytułu kościoła.
Właściwe wezwanie nadane podczas konsekracji to: św. Mikołaja


Duszpasterze

PROBOSZCZ

ks. mgr teol. Piotr Faliński
Diecezjalny Kapelan Straży Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
Diecezji Gliwickiej

Konto naszej parafii dla wszystkich ofiarodawców,

którzy by chcieli partycypować w kosztach utrzymania parafii.Orzechowsko–Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie. Oddział Rudziniec: Rzymskokatolicka Parafia św.Mikołaja w Rudnie.
Nr konta: 34845410242082004467650001

W związku ze zbieraniem funduszy na remont naszych organów,

zostało założone nowe konto na którym można składać ofiary na ten cel.
Nr konta: O.K. Bank Spółdzielczy nr 50845410242082004467650004 - z dopiskiem „remont organów”

KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO - ODWOŁANIE RESKRYPTU


KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO


APEL BISKUPA GLIWICKIEGO


WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO


WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO


DEKRET BISKUPA GLIWICKIEGO


Świąteczne pozdrowienie Biskupa Gliwickiego do DiecezjanDekret_09042020.pdf

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJDEKRET BISKUPA GLIWICKIEGO

Liturgia na dziśSerwis Diecezjalny

Serwis Episkopatu