CHCĘ ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

"Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny. A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna".
Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Intencje??Mszę świętą można zamówić w każdej godziwej intencji.

Przykłady podajemy niżej:

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
 • Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
 • błagalna o nawrócenie z nałogu
 • uzdrowienie z ciężkiej choroby
 • nawrócenie i przemianę życia
 • przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
 • Msza św. wynagradzająca
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
 • nawrócenie i dobrą spowiedź
 • pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
 • w intencji Bogu wiadomej
 • powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 • szczęśliwą operację i zdrowie dla
 • dobry wybór drogi życiowej
 • za zmarłego
 • za zmarłych z rodziny
 • za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Msza św. wynagradzająca
Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci, rocznicowych oraz "na pamiątkę urodzin".

ILE KOSZTUJE MSZA ŚWIĘTA?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego Mszę św. To rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.
Jednak w naszej rzeczywistości ofiara ta przeznaczona jest jeszcze, a może głównie, na na kilka innych celów, którymi są: utrzymanie kościoła (oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie, pranie, dekorowanie, ubezpieczenie, wydatki związane bezpośrednio ze sprawowaniem samej liturgii, itd.).

MSZE GREGORIAŃSKIE

To de facto 30 Mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takich mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną Mszę.

W 604 roku papież Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, w stosunku do którego po jego śmierci wydał takie polecenie: "Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win". Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, że dostał się do nieba.
Praktyka Mszy św. Gregoriańskich zaczęła rozprzestrzeniać się od VIII wieku i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku, Kongregacja Odpustów orzekła, że przekonanie o szczególnej skuteczności Mszy św. Gregoriańskich w odniesieniu do dusz czyśćcowych jest rozumne i zgodne z wiarą.
Według dokumentu Tricenario Gregoriano z dnia 24 II 1967 r. Mszę św. Gregoriańską można odprawić za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów w skrajnym przypadku trzydziestu różnych). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kapłan może przerwać odprawianie Mszy św. Gregoriańskich w dni:
Triduum Paschalnego,
gdy zaistnieje (bez winy kapłana) nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba),
niektórych czynności duszpasterskich (np. msza pogrzebowa, msza za nowożeńców).
Trzeba jednak pamiętać, że kapłan jest zobowiązany do "uzupełnienia" liczby mszy gregoriańskich do trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienia mszy, to zobowiązany jest do oprawienia "od nowa" trzydziestu mszy w intencji zmarłego.