CHCEMY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 • Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.
 • W przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z nupturientów.
 • Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty.
 • Dowody osobiste narzeczonych.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej.
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.
 • Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele (licencję).

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ:

 • Ustalenie daty i godziny ślubu – jak tylko narzeczeni zdecydują się na konkretny termin.
 • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 2 – 3 miesiące przed ślubem.
 • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się poza godzinami otwarcia kancelarii, dlatego należy się wcześniej umówić na spotkanie.
 • Nupturienci przynoszę ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty.
 • Spisanie aktu ślubu odbywa się w ostatnim tygodniu przed zawarciem małżeństwa.